کارمزد ها

وضعیت
نام نماد حداقل ارسال کارمزد انتقال محدودیت برداشت روزانه وضعیت
Item Emoji تتر USDT 1.00000000 1.00000000 10001.00000000 فعال
Item Emoji ترون TRX 3.00000000 2.00000000 33333333333.00000000 فعال
Item Emoji بیت کوین BTC 0.00050000 0.00001000 2.00000000 فعال
Item Emoji شیبا SHIB 50000.00000000 200000.00000000 5000000000.00000000 فعال
Item Emoji بایننس کوین BNB 0.02000000 0.00010000 1.00000000 فعال
Item Emoji اتریوم ETH 0.00000000 فعال
Item Emoji تومان IRT 20000.00000000 4000.00000000 0.00000000 فعال
نمایش: 1 - 7 از 7 داده